fbpx

Patienten informatie

Een verwijzing van uw huisarts naar de optometrist

Wat is een optometrist?

Misschien heeft u al eens van het beroep optometrist gehoord, misschien ook niet?  Optometristen vormen een relatief nieuwe BIG geregistreerde beroepsgroep in Nederland. In Engeland en Amerika hebben ze al langer een vaste plek in de 1e-lijns oogzorg. Een optometrist kan ogen onderzoeken en eventuele problemen tijdig signaleren. Een optometrist is specifieker op de gezondheid van het oog opgeleid dan een opticien. Optometristen hebben een 4 jarige HBO studie gevolgd. Met behulp van speciale apparatuur zijn zij in staat uw ogen goed te onderzoeken en een diagnose te stellen. 

Wat is het verschil tussen opticien en optometrist?

Een goed opgeleide opticien kan de sterkte van uw ogen meten, uw adviseren over het soort glas/bril en de bril maken. Hiervoor hebben zij een opleiding gevolgd. Het beroep opticien is niet beschermd. 

De optometrist is een paramedicus net zoals een fysiotherapeut. Tijdens de 4-jarige studie leert de optometrist alles over oogziektes, oogstanden en het doen van uitgebreide oogmetingen en –onderzoeken. Hierdoor kunnen zij oogklachten vaststellen en behandelen. De oogartsen kunnen zich daardoor concentreren op aandoeningen die om specialistische behandelingen vragen. 

Wettelijk erkend

Het beroep van optometrist is sinds 2000 officieel opgenomen in de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidzorg). Daarmee is de optometrist wettelijk erkend als professional in de gezondheidszorg. Optometristen die lid zijn de OVN (Optometristen Vereniging Nederland) werken volgende de gedragscode van de OVN. Een optometrist die ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici heeft zijn na- en bijscholingen op orde en mag onafhankelijk van de oogarts werken.

Waarom naar de optometrist bij u in de buurt?

Optometristen werken in ziekenhuizen, oogklinieken maar ook in eigen praktijken en/of bij opticiens. U bent door uw huisarts doorverwezen naar een kwaliteit geregistreerde optometrist bij u in de buurt. De optometrist stelt na onderzoek een diagnose en geeft u een (behandel)advies. In enkele gevallen zal de optometrist u doorverwijzen naar de oogarts, daarbij zal uw huisarts een nieuwe verwijzing maken. Een groot voordeel is dat u binnen 1 week bij de optometrist een afspraak kunt maken. Bij de oogartsen is er sprake van wachtlijsten en kunt u veelal pas na 2 tot 6 maanden terecht.  De verwachting is dat mede gezien de vergrijzing de wachtlijsten bij de oogartsen verder zullen oplopen. Te lang doorlopen met oogklachten kan verstrekkende gevolgen hebben. Een verwijzing naar de optometrist zorgt er voor dat uw klachten op kortere termijn goed onderzocht worden. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de optometrist bij u in de buurt. U kunt zelf contact opnemen voor het maken van een afspraak. U vermeldt daarbij het zogenaamde zorgdomeinnummer dat u van de huisarts heeft gekregen. De afspraak is in principe binnen een week. 

De optometrist doet een volledig oogonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: 

  • Controle van zicht d.m.v. oogmeting.
  • Onderzoek voorste oogsegment (hoornvlies en ooglens).
  • Onderzoek achterste oogsegment (netvlies d.m.v. een fundusfoto).
  • Zo nodig vindt er aanvullend onderzoek plaats.

De optometrist stelt een diagnose en geeft u een (behandel)advies. De optometrist staat in direct contact met de oogarts voor eventueel overleg. Indien nodig zal de optometrist u alsnog naar de oogarts doorverwijzen. 

Mocht de diagnose luiden dat er een bril-aanpassing nodig is dan bent u volledig vrij in het kiezen van een  opticien.  U wordt slecht verwezen naar de optometrist.

Vergoeding

De kosten van het bezoek aan de optometrist bedragen €60,- De declaratie van deze €60 wordt automatisch voor u gedeclareerd via uw zorgverzekering en valt volledig onder uw eigen risico.

Tevredenheidsonderzoek

De optometrist zal u verzoeken (anoniem) een vragenlijst in te vullen. Wij willen natuurlijk graag weten wat mogelijk beter kan bij het verwijzen naar de optometrist bij u in de buurt. Uw ervaringen helpen ons daarbij. De antwoorden zullen wij verwerken en begin 2020 bekend maken. 

Meer informatie?

Via website Optometristen Vereniging Nederland (OVN): https://www.optometrie.nl/client.

Of neem contact op met uw huisarts en/of met een kwaliteit geregistreerde optometrist in de buurt. Voor IJsselstein kunt u hiervoor, en voor het maken van een afspraak, contact opnemen met 030-6881916, Utrechtsestraat 64, 3401 CW, IJsselstein of klik hier http://www.wiegandbruss.nl/afspraak